Eleni Koroneou

Gerasimos Floratos
External Soft Body Blastoid, 2018
Acrylic and oil on canvas
212 x 166 cmKünstler
Demaνds V: Woman at the mirror 2007, 2019
Mirrored PVC
30 x 170 cm


Skins and Feathers IV, Vol. 2, 2018
Aluminum, steel, plastic
164 x 100 x 50 cm


Nel Aerts / Ellen Berkenblit / John Bock / Christina Dimitriadis / Liam Everett / Theodoros Giannakis / Alex Hubbard / Martin Kippenberger / Michel Majerus / Nick Mauss / Arthur Ou / Panos Papadopoulos / Eftihis Patsourakis / Yorgos Sapountzis / Michael Schmidt / Christopher Wool
KontaktEleni Koroneou Gallery
Dimofontos 30 & Thorikion 7
11851 Athens
+30 210 341 17 48

Ansprechpartner auf der Messe:
  • Eleni Koroneou / +30 69 326 003 76