Eleni Koroneou

Gerasimos Floratos
External Soft Body Blastoid, 2018
Acrylic and oil on canvas
212 x 166 cmKünstler
Complex Min, 2018
Acrylic and oil on canvas
214.5 x 176.5 cm


External Soft Body Blastoid, 2018
Acrylic and oil on canvas
212 x 166 cm


Nel Aerts / Ellen Berkenblit / John Bock / Christina Dimitriadis / Liam Everett / Theodoros Giannakis / Alex Hubbard / Martin Kippenberger / Michel Majerus / Nick Mauss / Arthur Ou / Panos Papadopoulos / Eftihis Patsourakis / Yorgos Sapountzis / Michael Schmidt / Christopher Wool
KontaktEleni Koroneou Gallery
Dimofontos 30 & Thorikion 7
11851 Athens
+30 210 341 17 48

Ansprechpartner auf der Messe:
  • Eleni Koroneou / +30 69 326 003 76